Een nieuwe stijl van lesgeven

0 Comments

Flipping the Classroom is een onderwijsmethode die steeds populairder wordt. Steeds meer leraren proberen deze methode uit om het onderwijs te verbeteren en de leerlingen meer actief te betrekken bij het leerproces. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat Flipping the Classroom precies betekent en hoe het werkt.

Wat betekent Flipping the Classroom?

Flipping the Classroom betekent eigenlijk dat de traditionele manier van lesgeven wordt omgedraaid. Normaal gesproken krijgen leerlingen tijdens de les uitleg van de leraar en moeten ze thuis aan de slag met het huiswerk. Bij Flipping the Classroom is dit andersom: de leerlingen kijken thuis naar video’s waarin de lesstof wordt uitgelegd en tijdens de les gaan ze aan de slag met de opdrachten. Op deze manier wordt de klas meer een plek waar de leerlingen actief kunnen leren en waar ze vragen stellen als ze ergens niet uitkomen.

De voordelen

De voordelen van Flipping the Classroom zijn duidelijk: het is een efficiënte manier van lesgeven en de leerlingen kunnen in hun eigen tempo de stof doorlopen. Daarnaast maakt het de leraar meer een coach dan een docent, waardoor er meer ruimte is voor persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Er zijn echter ook nadelen aan het gebruik van video’s als instructiemiddel: niet alle leerlingen hebben thuis goede internetverbinding of toegang tot een computer of tablet. Ook kan het lastig zijn om te controleren of de leerlingen de video’s daadwerkelijk hebben bekeken en begrepen.

Het succes van Flipping the Classroom is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de video’s en de betrokkenheid van de leerlingen. De video’s moeten dus niet alleen duidelijk zijn, maar ook aansprekend en interactief. Daarnaast is het van belang dat de leerlingen gemotiveerd zijn om thuis de video’s te bekijken en actief deel te nemen aan de lessen. Dit kan bijvoorbeeld door de video’s af te wisselen met quizzes of opdrachten, of door de leerlingen zelf video’s te laten maken.

De toekomst van het onderwijs

De toekomst van het onderwijs lijkt te liggen in meer interactieve en op maat gemaakte lesmethodes. Flipping the Classroom past perfect in dit plaatje en kan een waardevolle aanvulling zijn op het traditionele lesgeven. Door deze methode te gebruiken kunnen de leerlingen meer zelfvertrouwen ontwikkelen en worden ze gestimuleerd om actief mee te doen in de les. Het is nog wel belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van Flipping the Classroom en dat er manieren worden gevonden om alle leerlingen toegang te geven tot deze methode.

Flipping the Classroom is dus een nieuwe stijl van lesgeven, waarbij de traditionele manier van lesgeven wordt omgedraaid. Het is een efficiënte manier van lesgeven waarbij leerlingen in hun eigen tempo de stof doorlopen en tijdens de les actief aan de slag kunnen met opdrachten. Er zijn zowel voordelen als nadelen van deze methode, maar het lijkt zeker de moeite waard om het uit te proberen. Door Flipping the Classroom te gebruiken krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en worden ze gestimuleerd om actief mee te doen in de les. Het is echter wel belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en dat alle leerlingen toegang hebben tot de benodigde middelen om deze methode te gebruiken. Voor meer informatie kun je bijvoorbeelde terecht bij Stichting LeerKRACHT.

Tags: